ส่งของ

การส่งของสามารถแบ่งประเภทการส่งได้อย่างไร มาดูกัน

การส่งของที่เห็นในปัจจุบันสามารถส่งได้หลากหลายรูปแบบผ่านบริษัทขนส่งต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยการขนส่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการส่งใจเชิงธุรกิจหรือการส่งทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ ในบทความจึงจะมากล่าวถึงการส่งของว่าแบ่งได้เป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทเหมาะกับการขนส่งแบบใด

ประเภทของการส่งของ

ทุกวันนี้การส่งของเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถนำมาใช้ทำธุรกิจได้เนื่องจากมีบริษัทขนส่งเกิดขึ้นอย่างหลากหลายเพื่อให้บริการส่งของแก่ลูกค้าทุกประเภท และเป็นธุรกิจที่ดำเนินไปได้อย่างยาวนานหากบริษัทนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ซื่อตรงแก่ลูกค้า ให้บริการที่ดี อีกทั้งความรวดเร็วและสะดวกในการขนส่ง สำหรับการแบ่งประเภทส่งของนั้น จะแบ่งได้หลายข้อ โดยสามารถกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. Road or Motor Transportation

การขนส่งทางบก แบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ

  • ขนส่งด้วยการใช้รถไฟ เหมาะกับสินค้าหนัก ๆ มีปริมาณเยอะ มีราคาถูก สามารถยืดหยุ่นเวลาการส่งได้
  • ใช้รถยนต์ในการส่ง เป็นรูปแบบการส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีความรวดเร็ว สะดวก รองรับสินค้าตั้งแต่สินค้าที่มีขนาดกลางไปจนถึงสินค้าที่ขนาดใหญ่ แต่อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางได้
  • ใช้รถจักรยานยนต์ในการขนส่ง จะเหมาะกับสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง มีความรวดเร็วของระยะเวลาที่ใช้ส่ง อีกทั้งราคาไม่แพงด้วย เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกคน

2. Water Transportation

การขนส่งทางน้ำ เป็นการส่งสินค้าด้วยการใช้ลำคลองหรือแม่น้ำ เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่และเกิดความเสียหายในตัวสินค้าค่อนข้างยาก ยกตัวอย่างเช่น แร่ เครื่องจักร ข้าวเปลือก ยางพารา ทราย และสินค้าเหล่านี้จะทำการจัดส่งในปริมาณที่มาก ไม่มีการกำหนดว่าจะสามารถส่งถึงได้ในเวลาใด อยู่ที่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ว่าส่งผลให้การเดินเรือนั้นเร็วหรือช้า

3. Air Transportation

การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยใช้เครื่องบินอันเป็นพาหนะในการจัดส่ง ซึ่งมีความปลอดภัย รวดเร็ว มีความสะดวกเป็นอย่างมาก เหมาะกับสินค้าราคาถูก มีขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะ แม้ว่าราคาค่าส่งจะแพงก็ตาม

จากบทความจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่า การส่งของแบ่งได้กี่ประเภท ซึ่งตามที่กล่าวถึงในบทความข้างต้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของช่องทางการขนส่ง ในความจริงแล้วยังมีช่องทางในการส่งสินค้าอื่น ๆ ที่หลากหลายและมีจุดเด่นในเรื่องการบริการที่ต่างกัน อยู่ที่ผู้ใช้บริการว่าจะจัดส่งสินค้าไปยังที่ใด มีน้ำหนักสินค้าและจำนวนสินค้าเท่าไหร่