ไส้กรองอากาศ อุตสาหกรรม

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม Air Filter มีกี่ประเภท

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม หรือ Air Filter อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก อากาศที่อยู่รอบตัวของเราเต็มไปด้วยมลภาวะ ในกระบวนการผลิตต้องมีการจำกัดมลภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไอน้ำ น้ำมัน ฝุ่นละออง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจปนเปื้อนในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ ทำให้ชื่อเสียงของธุรกิจแย่ลง

เครื่องอัดอากาศถูกติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งในห้องผลิตหรือไลน์การผลิต มีหน้าที่อัดลมให้มีแรงดันสูงตามความต้องการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน ตั้งแต่ระบบลมอัดในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ อากาศที่เราหายใจเข้าไปอาจมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ในเครื่องอัดอากาศก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น เครื่องอัดอากาศ ก็มีความจำเป็นที่ต้องมีไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม หรือ Air Filter เพื่อให้อากาศที่ผ่านกระบวนการอัดอากาศมีความสะอาดมากที่สุด

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม มีกี่ประเภท

1.Coalescing filter

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภทนี้ สามารถกรองละอองและกรองน้ำได้ ป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนปะปนเข้าไปในอากาศอัด อย่างไรก็ตาม ไส้กรองประเภทนี้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสม่ำเสมอ กรณีที่คุณมีงบประมาณไม่มาก แนะนำเครื่องดักจับฝุ่นละออง สามารถใช้แทนใส้กรองประเภทนี้ได้

2.Adsorption Filter

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภทนี้ สามารถกำจัดส่งปนเปื้อนที่เป็นทั้งไอน้ำ ไอน้ำมัน หรือฝุ่นละอองได้ หลักการทำงานคือการดูดซับ อย่างไรก็ตาม ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภทนี้จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผ่านไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภท Coalescing filter มาแล้ว เพราะสามารถดักจับและขจัดสารหล่อลื่นที่อยู่ในรูปแบบของก๊าซได้

3.Dust Removal Filter

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภทนี้ คือไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อกำจัดฝุ่นละอองหลังจากที่ลมอัดผ่านเครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับความชื้นหรือไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภท Adsorption Filter โดยสามารถนำมาใช้งาน ณ จุดใช้งานได้เลย หลักการทำงานของไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีหลักการทำงานคล้ายกันกับไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมประเภท Coalescing filter

เลือกไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมแบบไหน

การเลือกไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม ควรพิจารณาที่กระบวนการผลิตของลมอัด ว่าเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากอนุภาคประเภทไหน หากอุปกรณ์ไวต่อน้ำมัน แนะนำติดตั้ง Coalescing filter แบบอินไลน์ นอกจากนั้นควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมด้วย เลือกไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นอกจากไส้กรองอากาศอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้อากาศสะอาดแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องแรงดันตกด้วยที่เป็นสาเหตุของการกินพลังงาน

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม มีหลายประเภท เพื่อความเหมาะสมในการเลือกไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือควรศึกษาอย่างละเอียด