ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม Air Filter มีกี่ประเภท

ไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม หรือ Air Filter อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก อากาศที่อยู่รอบตัวของเราเต็มไปด้วยมลภาวะ ในกระบวนการผลิตต้องมีการจำกัดมลภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไอน้ำ น้ำมัน ฝุ่นละออง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจปนเปื้อนในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ ทำให้ชื่อเสียงของธุรกิจแย่ลง เครื่องอัดอากาศถูกติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งในห้องผลิตหรือไลน์การผลิต มีหน้าที่อัดลมให้มีแรงดันสูงตามความต้องการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน ตั้งแต่ระบบลมอัดในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ อากาศที่เราหายใจเข้าไปอาจมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ในเครื่องอัดอากาศก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น เครื่องอัดอากาศ ก็มีความจำเป็นที่ต้องมีไส้กรองอากาศอุตสาหกรรม หรือ Air Filter เพื่อให้อากาศที่ผ่านกระบวนการอัดอากาศมีความสะอาดมากที่สุด … Read More